Navigácia

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Piatok 2. 12. 2022

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia v našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím
* takto označené polia sú povinné

MOTTO:

„Povedz mi to a ja to zabudnem, ukáž mi to a ja si to zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím. “

Novinky

 • 29. 11. 2022 si žiaci našej školy v Mestskom kultúrnom stredisku v Topoľčanoch pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

 • Pasovanie prvákov

  14. 11. 2022 boli naši prváci slávnostne pasovaní. Žiaci 9. ročníka prváčikov prekvapili rozprávkovým programom.

 • 10. 11. 2022 sa Zuzana Krošláková, žiačka 8. ročníka, zúčastnila na Olympiáde zo SJL. Bola úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme!

 • V novembri si žiaci vypočuli nasledovné rozhlasové relácie:

  Svetový deň využívania vody pre mier a rozvoj

  Medzinárodný deň hôr

  Európsky týždeň boja proti drogám

  Deň bez fajčenia

  Svetový deň prevencie zneužívania a týrania detí

  Svetový deň detí

  Svetový deň nefajčiarov

 • iBobor

  V dňoch od 07. 11. 2022 do 11. 11. 2022 sa realizovala informatická súťaž iBobor. Na súťaži sa zúčastnili žiaci 4. - 5. ročníka.

 • Finančná gramotnosť

  27. 10. 2022 sa naši žiaci vzdelávali v oblasti finančnej gramotnosti.

 • Svetový deň zvierat

  Stredoeurópsky deň stromov

  Mesiac úcty k starším

  Mesiac zdravých zubov

  Medzinárodný deň za odstránenie chudoby

 • 26. 10. 2022 bol v našej škole Deň otvorených dverí, v rámci ktorého si žiaci vypočuli tematické relácie, tvorili projekty a jesenné dekorácie.

  Ako prebiehal u nás tento deň?

  Cez 1. vyučovaciu hodinu si žiaci vypočuli relácie: Svetový deň výživy, Deň jablka, Svetový deň sporenia, Medzinárodný deň školských knižníc. Po reláciách sme sa venovali tvorbe projektov na tému Ako máme radi školskú knižnicu? Projekty jednotlivých tried sme vyhodnotili. Najkrajšie projekty mali druháci a piataci.

  2. a 3. vyučovacia hodina bol otvorená. Navštívilo nás veľa rodičov i starých rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na svoje ratolesti. Počas veľkej prestávky sa mohli všetci ponúknuť pečivom s nátierkami, jabĺčkom a džúsom.

 • 24. 10. 2022 a 25. 10. 2022 nás navštívili psychologička a pracovníčka pre sociálno-právnu ochranu detí ÚPSVaR v Topoľčanoch, ktoré viedli so žiakmi besedu o agresívnom správaní medzi žiakmi a šikanovaní. Návšteve pracovníčiek predchádzalo vyplnenie dotazníka o klíme v našej škole.

 • 11. 10. 2022 nám bol oficiálne odovzdaný certifikát a vlajka Zelenej školy.

 • 11. 10. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL. Do okresného kola postupuje Zuzana Krošláková, žiačka 8. ročníka. Blahoželáme!

 • 26. 09. 2022 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Žiaci si vypočuli reláciu a na hodinách cudzích jazykov sa venovali rôznym aktivitám a diskutovali o potrebe učiť sa cudzie jazyky.

 • 23. 09. 2022 sme v našej škole realizovali zbierku pre slabozrakých a nevidiacich ľudí Biela pastelka. Naše dobrovoľníčky Sofia Hatalová a Eliška Martonková vyzbierali 148,71 €. Všetkým za príspevok ďakujeme!

 • Rozhlasové relácie

  Dňa 22. 09. 2022 sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou Svetový deň bez áut a Euróspky týždeň mobility.

 • Burza informácií

  Dňa 21. 09. 2022 sa v Dome kultúry v Topoľčanoch pod záštitou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny opäť po dlhšej dobe konala Burza informácií a Burza práce. Aj naši žiaci 9. ročníka sa jej zúčastnili a mali možnosť si popozerať stredné školy z Topoľčian a okolia.

 • 14. 09. 2022 sa uskutočnili teoretické cvičenia na ochranu života a zdravia.

  16. 09. 2022 na teoretické vedomosti nadviazali praktické cvičenia.

  ​​​​​​​

 • Otvorenie školského roka 2022/2023 uskutočnila Mgr. Dagmar Boháčiková, riaditeľka Základnej školy, Kovarce 164.

  Želáme veľa síl a chuti vzdelávať sa všetkým žiakom školy!

 • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  Na odhlasovanie žiaka z obedu

  použite telefónne číslo 0908 900 545.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kovarce 164
  95615 Kovarce
 • +421385316135

Fotogaléria